Keystone logo
University Of Béjaïa

University Of Béjaïa

University Of Béjaïa

Įvadas

Bejaia universitetas yra vieša ir daugialypė drausmės įstaiga, įsteigta 1983 m. Spalio mėn. Šiuo metu joje mokosi daugiau nei 45 700 studentų, 1714 dėstytojų ir 1227 administracinis ir techninis personalas, pasiskirstę 08 fakultetuose: Technologijos fakultetas - Tiksliųjų mokslų fakultetas - teisė ir politikos mokslai - gamtos ir gyvybės mokslai - literatūros ir kalbų fakultetas - žmogaus ir socialiniai mokslai - ekonomikos, vadybos ir komercijos mokslai - medicinos mokslai.

Bejaia universitete šiuo metu yra apie trisdešimt mokslinių tyrimų laboratorijų, kurias patvirtino Aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministerija keliose srityse: sistemų modeliavimas ir optimizavimas - medžiagos ir procesų inžinerija Technologija - organinės medžiagos - aplinkos inžinerija - hidraulika - informacinė ir pramoninė technologija - Biomatematika, Biofizika Biochemija - taikomoji matematika - teorinė fizika - Ekologija ir aplinka - Ekonomika ir plėtra - Taikomoji mikrobiologija - Taikomoji biochemija - Taikomųjų kalbų ir inžinerinių kalbų mokymas daugiakalbėje aplinkoje - akvakultūra ir jūrų ekosistemos.

Vietos

  • Béjaïa

    Béjaïa, Alžyras

    Klausimai